แร่กรองน้ำ แร่ไพโรลูไซต์ (MnO 2)

tab-image

แร่ไพโรลูไซต์(MnO 2)

แร่ธรรมชาติ “เป็นนวัตกรรมใหม่ (New-Innovation)ที่โลกสร้างไว้ให้มนุษย์ใช้” ในนาม แร่ไพโรลูไซต์ (MnO 2)เพื่อใช้บำบัดปรับปรุงคุณภาพน้ำขุ่น น้ำสนิมเหล็ก ให้เป็นน้ำใสสะอาด ปราศจากกลิ่น สี และสิ่งสกปรกที่เจือปนมากับน้ำ โดยไม่ใช้สารเคมี ให้ทุกท่านในครอบครัวของท่านปราศจากโรคภัย
ต่างๆ ที่มากับน้ำ ยึดหลัก “ธรรมชาติ บำบัด ธรรมชาติ” เพราะแร่ไพโรลูไซต์ (MnO ) มีคุณสมบัติโดดเด่น เป็นพิเศษ 5 ประการ ดังนี้

 

1. กำจัดเหล็ก และสนิมเหล็กละลายน้ำ
2. กำจัดแมงกานิสละลายน้ำ
3. กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในน้ำ
4. ดักจับฝุ่นตะกอน และสารแขวนลอยในน้ำ
5. ดักจับสารโลหะหนัก และโลหะแขวนลอยในน้ำ

 

ปัญหาสนิมเหล็กและแมงกานีสในน้ำ แก้ได้น้ำสนิมทำให้เสื้อผ้าและสุขภัณฑ์เสียทาย ท่อเป็นตะกรอน
และที่สำคัญน้ำสนิมเป็น “อันตรายต่อสุขภาพ”

 

24 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 300 ครั้ง